Vår visjon «Bydel Østensjø – et godt sted å bo, hele livet!». Bydelen skal, innenfor sine ansvarsområder, tilby sine 47 000 innbyggere fleksible og kvalitativt gode tjenester i samsvar med deres behov.

Image module

Telefon: 23 43 85 03 

Postadresse:
Postboks 39 Bogerud,
0621 OSLO

Besøksadresse:
Olaf Helsets vei 6,
0694 OSLO

SEND E-POST